IMG_0402.jpgNa Zemi (jako jediném tělese sluneční soustavy) existuje díky kapalné vodě potvrzený život. Země vznikla spolu se Sluncem a ostatními tělesy před 4,56 miliardami let. Je to planeta stejného typu jako Merkur, Venuše a Mars: má kovové jádro a objemný kamenný plášť. Zemské těleso není přesně kulaté, ale zploštělé (polární průměr činí 12 714 km). Země obíhá Slunce, otáčí se kolem své osy, ale koná i další pohyby. Nejvýraznější je precese − kývání zemské osy s periodou 26 500 let. V současné době směřuje osa k hvězdě Polárce. Kromě osmi planet ve sluneční soustavě je známo již přes tisíc extrasolárních planet, jež obíhají kolem cizích hvězd.

Mytologické pozadí jména: řecká bohyně Gáia („Země“) vzešla z prvotního chaosu. Sama ze sebe zrodila Úrana („Nebe“), hory i Pontos („Moře“) a posléze s Úranem zplodila řadu bohů. Byla matkou všeho živého.

Další zastávka: Měsíc, 0.38 milionů km (cca 0.37m po cestě)

Because of the existence of liquid water on Earth, it is the only planet known to support life. The Earth was formed about 4,56 milliard years ago, together with the Sun and other objects of the Solar system. It is almost the same planet as Mercury, Venus or Mars. It has an iron core and a thick rocky layer. The Earth is not exactly round – it is slightly flattened (the polar diameter is 12 714 km). The Earth orbits the Sun and rotates around it’s own axis. But it also makes other movements. The most significant is axial precession, which is the change in orientation of the Earth’s rotational axis, which happens every 26 500 years. Currently, the Earth’s axis points towards the star Polaris. The Solar system consists of eight orbiting planets but there are more than one thousand extrasolar planets, which orbit other stars.

The mythological origin of the name: The Greek name is Gaia, she was the mother of people and the gods.

Next stop: Moon, 0.38 millions km (cca 0.37m on the trail)

 

GE translation

Informační cedule: Země

loga2.png