IMG_0432.jpgSaturn je velkou plynnou planetou s průměrnou hustotou menší než je hustota vody. Nejnápadnějším útvarem jsou jeho prstence; byly poprvé popsány až v roce 1655 Christianem Huygensem. Jsou tvořené drobnými úlomky (typicky 1 cm až 100 m velkými), které obíhají okolo Saturnu prakticky v jedné rovině. Okolo planety obíhá početná rodina měsíců. Nejzáhadnější z nich je Titan s metanovou atmosférou. (Měsíc o průměru 3000 km má totiž příliš malou přitažlivost, aby si takový plynný obal mohl dlouhodobě udržet.

Mytologické pozadí jména: Saturnus byl římský bůh později ztotožněný s řeckým Kronem, synem Úrana a Gáie. Připisovalo se mu zavedení zemědělství, ovocnářství i vinařství.

Saturn is a giant gaseous planet with an average density lower than that of water. The most noticeable are the Saturn`s rings. They were first described only in 1655 by Christian Huygens. The rings consist of tiny particles (the size varies from 1cm to 100 m). These particles orbit Saturn in essentially a single plane. Saturn has numerous moons. The most mysterious is Titan with its methane atmosphere (the moon with 3000 km diameter has too low gravitation to permanently keep its gaseous atmosphere).

The mythological origin of the name the Greek name is Kronos, who was the son of Uranus and Gaia. Saturn was the god of agriculture.

Next stop: Uranus 1446 milliard km (about 1446 m on the trail)

GE translation

Informační cedule: Saturn

loga2.png