IMG_0461.jpgNeptun je planeta, jež byla objevena nejprve matematickým výpočtem a až poté na obloze. J. C. Adams a nezávisle U. J. J. Leverrier v roce 1845 vypočetli její dráhu z odchylek dráhy Uranu. J. G. Galle ji našel 1° od přepovězené polohy. Abychom mohli Neptun spatřit na obloze, potřebujeme nezbytně dalekohled. Donedávna byly známé jen dva jeho měsíce: velký Triton, obíhající po kruhové dráze, a malá Nereida, jejíž dráha je protáhlou elipsou. (Nereida se může vzdálit až na 110 průměrů Neptunu.)

Mytologické pozadí jména: Neptun byl italským božstvem pramenících vod, později byl ztotožněn s řeckým Poseidónem, a stal se tak vládcem moře. Svým trojzubcem mohl rozbouřit moře i otřást zemi.

EN translation

GE translation

Informační cedule: Neptun

loga2.png