IMG_0402.jpgMěsíc obíhá kolem Země jako přirozená družice. V porovnání s ní je asi čtyřikrát menší. Protože jeho oběžná doba kolem Země je rovna době jedné otočky kolem osy, je k Zemi stále přivrácena jen jedna polokoule. Tento jev se nazývá vázaná rotace a je způsoben slapovými silami Země, které v minulosti původní rychlé otáčení zabrzdily. Podle současných poznatků vznikl Měsíc tak, že se s „proto–Zemí“ srazilo těleso asi o velikosti Marsu, do okolí se uvolnilo velké množství úlomků, které buď dopadly zpět na Zem, nebo vytvořily prstenec a posléze Měsíc.

Mytologické pozadí jména: básnické pojmenování Měsíce „Luna“ pochází z latiny. Římská bohyně pyšnící se tímto jménem byla obdobou řecké Selény. Bohyní měsíce byla později i Artemis, Měsíc v neviditelné fázi pak reprezentovala Hekaté.

EN translation

GE translation

Informační cedule: Měsíc

loga2.png