Jupiter je největší planetou sluneční soustavy, ale přesto jeho hmotnost nedosahuje ani 1/1000 hmotnosti Slunce. Narozdíl od 4 vnitřních planet mají vnější planety relativně malé kamenné jádro, objemný obal z vodíku nebo ledů a rozsáhlou, postupně řídnoucí atmosféru; nenajdeme na nich pevný, ostře ohraničený povrch. Galileo Galilei v roce 1610 objevil dalekohledem čtyři velké měsíce: Io, Europu, Ganymed, Kalistu. (Na našem modelu by byly asi 3 mm velké a obíhaly by ve vzdálenostech 42 až 189 cm.)

Mytologické pozadí jména: Iuppiter byl nejvyšším božstvem italských kmenů, později byl ztotožňován s řeckým Diem. Byl vládcem bohů i lidí.

Despite the fact that Jupiter weights less than 1/1000 of mass of the Sun, it is still the largest planet of the Solar system. Compared to the four inner planets, Jupiter and other outer planets have a relatively small rocky core, bulky hydrogen or icy layer, and a large and gradually thinning atmosphere. Consequently, we do not observe sharply defined surface boundaries for these outer planets. In 1610, Galileo Galilei discovered with his telescope four big moons of Jupiter: Io, Europa, Ganymede and Callisto. To show these moons in our model of Solar system, they would need to be around 3 mm in diameter and would orbit Jupiter in distances ranging from 42 to 189 cm.

The mythological origin of the name: Greek name is Zeus. He was the son of Titan Cronus and his wife Rhea. His grandfather was Uranus and grandmother was Gaia. Zeus was the Father of gods and men.

Next stop: Halley comet, 322 milliard km (cca 322 m on the trail)


GE translation

Informační cedule: Jupiter

loga2.png